Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Strona główna - Gmina w Zasięgu

Nierówności w dostępie do sieci 5G

4 listopada 2023
Nierówności w dostępie do sieci 5G

Porywisty wiatr, ulewny deszcz, gwałtowne wezbrania wód w rzekach. To tylko niektóre z niebezpieczeństw, przed jakimi ostrzega system Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Te powiadomienia, otrzymywane na telefony komórkowe, pozwalają mieszkańcom w porę przygotować się na nadchodzące zagrożenie. Docierają do odbiorców, ale tylko pod warunkiem, że sprawnie zadziała sieć telekomunikacyjna, która służy do przesyłu tych danych. Podobnie rzecz się ma z dostępem do pomocy medycznej na odległość, czy do usług edukacyjnych, które coraz powszechniej są wykorzystywane przez społeczeństwo. Ale również codzienne załatwianie spraw bankowych, urzędowych, czy zakupów wymaga dostępu do sieci, która bez przerw i opóźnień umożliwi nam sprawną realizację naszych potrzeb.

Zwiększone oczekiwania społeczne w tym zakresie to jeden z motorów szybkiego rozwoju cyfryzacji i sieci 5G. Z analiz jednak wynika, że pod tym względem obszary zurbanizowane są w lepszym położeniu, od obszarów wiejskich. Już w 2019 r. eksperci Accenture wskazywali, że nierównomierny rozwój infrastruktury 5G może znacząco utrudnić cyfryzację wielu działań związanych z obsługą administracyjną mieszkańców. Konieczne są więc programy, które skutecznie będą przeciwdziałać tego rodzaju nierównościom. Temat ten jest obszernie omówiony w publikacji „Maszty i światłowody – poradnik dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych”, który opracowało Stowarzyszenie Miasta w Internecie:

„Problemy te nie to nie tylko przedmiot debat światowych gremiów ekspertów i przedstawicieli organizacji społecznych. To także polska rzeczywistość. Jeśli nie podejmiemy w najbliższych latach zdecydowanych działań na rzecz modernizacji i rozbudowy infrastruktury sieci mobilnych nowych generacji, tak na poziomie władz, jak i różnorodnych partnerów lokalnych, problemy będą narastać, grożąc obniżeniem się jakości życia i negatywnie wpływając na lokalny rozwój gospodarczy. Budowa sieci 5G wymaga znacznych nakładów na rozwój infrastruktury i zakładając, że inwestycje te będą finansowane wyłącznie ze środków firm telekomunikacyjnych, jest bardzo prawdopodobne, że w pierwszej kolejności zostaną nimi objęte obszary o największym zapotrzebowaniu na usługi 5G, czyli obszary miejskie. Z tego wynika, że już istniejące nierówności społeczne w dostępie do informacji i szybkiej łączności internetowej mogą się pogłębić, co ostatecznie może doprowadzić do powstania gospodarki internetowej dwóch prędkości”.

Cały tekst artykułu jest dostępny TUTAJ – zachęcamy do lektury.

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.