Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Strona główna - Gmina w Zasięgu

Mobilność

Nowoczesne technologie na stałe wpisały się w nurt rozwoju gospodarczego. To one kreują rynek, nadając tempo zachodzącym zmianom. W obecnym czasie, poprzez narzędzia mobilne mamy możliwość bycia dostępnym z każdego miejsca na ziemi. Jednocześnie globalność gospodarki i biznesu napędza rozwój mobilności. Te dwa elementy są ze sobą ściśle powiązane.

W kontekście naszego życia prywatnego, jak i zawodowego wiele się zmienia. Mobilność oraz procesy związane z globalizacją znacznie odmieniły sposób pracy i przebywania w przestrzeni prywatnej. Nowe funkcjonalności i urządzenia związane z rozwojem nowych technologii oderwały nas od stacjonarnego trybu świadczenia pracy w jednej dobrze znanej nam przestrzeni, co wpływa także na to, w jaki sposób i gdzie tę pracę wykonujemy. Znaczący wpływ na to miała również pandemia Covid-19.

Nowe technologie i dostęp do Internetu z poziomu smartfona w każdym miejscu i o każdym czasie powoduje, że jesteśmy ciągle „w sieci”.  Sprawia to, że nasze życie i kontakty społeczne zostały przeniesione do „on-line’u”.

Szczególną uwagę należy zwrócić  na obszar działań edukacyjnych oraz udział młodego pokolenia w dynamicznie rozwijającej się kulturze mobilnej, mającej wpływ na jego funkcjonowanie w środowisku. Globalna mobilność  otwiera szerokie możliwości przed pokoleniem młodych ludzi, którzy urodzili się w dobie dostępu do Internetu.

Rozwój mobilności jest również ściśle powiązany z rozwojem nowoczesnych usług w ramach smart city. Dzięki gwałtownemu rozwojowi przetwarzania brzegowego i wykorzystaniu mobile pojawia się wyższa gotowość technologiczna obywateli. Otwierają się wraz z nią nowe możliwości integracji funkcjonujących już rozwiązań dla lepszego wykorzystania dostępnych technologii

Tak więc mobilność wpływa na każdy aspekt naszego życia. Staje się dużą szansą do wprowadzania szeregu ułatwień i usprawnień, które pozwolą nam na oszczędność czasu, zwiększenie komfortu i podniesienie jakości naszego życia.

Podsumujmy zatem kluczowe zalety internetu mobilnego:

1.     Dostępność niezależna od miejsca, mobilność

Pozostawanie ciągle „on-line” równie często wynika z naszego wyboru, stylu życia, co z uwarunkowań związanych z wykonywaną pracą, czy innych obowiązków. Niezależnie od powodów, możliwość swobodnego korzystania z internetu, nie limitowana koniecznością przebywania w konkretnym miejscu jest coraz częściej, dla wielu po prostu koniecznością. Dla takich osób rozwiązaniem jest internet mobilny, udostępniany za pomocą sieci komórkowej. Do korzystania z sieci potrzebna jest jedynie karta SIM, która zainstalowana w telefonie, modemie, czy routerze łączy nas z internetem praktycznie w dowolnym miejscu. Są to oczywiście urządzenia przenośne, które możemy łatwo zabrać ze sobą. Pokrycie zasięgiem sieci komórkowych obszaru naszego kraju zbliża się do 100%, więc ryzyko odcięcia od sieci jest minimalne.

2.     Brak umów i długotrwałych zobowiązań

Instalacja i uruchomienie stacjonarnego dostępu do internetu jest procedurą podobną do podłączenia innych mediów – wymaga przede wszystkim podpisania umowy z dostawcą. Oznacza to konieczność spełnienia określonych warunków, ale przede wszystkim wiąże nas z danym operatorem na co najmniej kilka, zwykle kilkanaście miesięcy. Rozwiązanie umowy przed upływem ustalonego czasu to konieczność uiszczenia kary umownej, zwykle porównywalnej z sumą rachunków za pozostały czas umowy.

Internet mobilny również może być usługą, która będzie świadczona na podstawie umowy pomiędzy klientem a operatorem – dostawcą usługi. Mamy jednak również inną możliwość – usługa dostępu do internetu mobilnego dostępna jest także w ofercie pre-paid. Mówiąc najprościej kupujemy kartę SIM z określonym pakietem danych, a po ich wykorzystaniu dokupujemy tzw. doładowania odnawiając pakiet. Zaletą takiej oferty jest brak początkowych formalności, brak stałej opłaty abonamentowej oraz możliwość rezygnacji z usługi w dowolnym momencie, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych.

 3.     Elastyczność

 Jak napisano wyżej – internet mobilny może być dostarczany w ramach usługi abonamentowej, jak również jako oferta na kartę, jako usługa przedpłacona. Od strony sprzętowej również mamy wybór. Możemy korzystać z mobilnego internetu w telefonie komórkowym, za pomocą modemu lub routera. Każde z tych urządzeń może pracować jako punkt dostępowy dystrybuujący internet do innych urządzeń, np. laptopów. Co więcej, urządzenie wyposażone w dwa gniazda SIM będzie mogło korzystać z dwóch różnych kart SIM, pracujących w ramach różnych ofert, czy nawet sieci różnych operatorów.

 4.     Wysoka prędkość transmisji

W zależności od użytej technologii komórkowej różna jest prędkość mobilnego internetu. Wprowadzenie GPRS, później EDGE, wreszcie LTE w sieciach 4G pozwalało odpowiedzieć na coraz wyższe oczekiwania klientów. Od niedawna w Polsce dostępna jest technologia 5G, która umożliwia uzyskanie transferu na poziomie powyżej 1 Gbit/s. Jest to prędkość porównywalna z osiąganą w sieciach opartych na światłowodzie. Pozwala to nie tylko na wygodne przeglądanie stron www, strumieniowanie audio oraz video, przesyłanie danych, ale także jest bodźcem do rozwoju technologii internetu rzeczy (ang IoT, czyli Internet of Things).

Mobilność
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.