Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Strona główna - Gmina w Zasięgu

Jakość życia

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii podnosi się komfort życia społeczeństwa. Stosowanie cyfrowych narządzi przyspiesza, usprawnia i uatrakcyjnia wykonywanie wielu codziennych czynności. Wiele raportów oraz badań obrazuje stan polskiego społeczeństwa na przestrzeni lat. Badania odnoszą się do wielu aspektów życia obywateli, dotyczą zarówno tematów ogólnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie jak i bardzo indywidualnych, poruszających kwestie dochodów, wydatków, stanu oszczędności i zadłużenia, sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, czy planów na przyszłość. Analizy tego typu pokazują nie tylko aktualną sytuację społeczno-gospodarczą Polaków, ale pozwalają obserwować zmiany zachodzące na przestrzeni minionych lat. Wnioski płynące z analizy wyników przeprowadzonych badań pozwalają na stworzenie kompleksowego planu działań skierowanych na sukcesywne poprawianie jakości życia Polaków.

Jednym z dokumentów opisujących zmiany zachodzące w społeczeństwie jest Diagnoza Społeczna dostępna pod linkiem:

Diagnoza społeczna 2015

Na wzrost jakości życia, w coraz większym zakresie, wpływają nowoczesne media, które otwierają przed współczesnym człowiekiem dostęp do szerokiego wachlarza informacji, umożliwiają sprawne poruszanie się w bezkresnym obszarze dostępnych treści i wyszukiwanie tych informacji, których aktualnie potrzebujemy. Pozwalają nie tylko na zdobycie informacji, służą wielu bardziej lub mniej przydatnym celom. Dostępność i coraz większa ich powszechność powoduje, że z każdym rokiem obniża się wiek inicjacji dzieci w tym obszarze. Technologia cyfrowa wywiera coraz większy wpływ na coraz szersze obszary życia, warto wiec zastanowić się czym są i jak kształtują się kompetencje cyfrowe współczesnego człowieka. Umiejętność korzystania z mediów jest jedną z kompetencji kluczowych we współczesnym świecie. W dobie przyspieszenia w postępie technologicznym kontakt z zaawansowaną technologią rozszerza się i zaczyna obejmować wiele obszarów życia jednocześnie skłaniając do refleksji nad podejściem do kształtowania kompetencji medialnych oraz ich pozycji w odniesieniu do innych kompetencji ważnych dla prawidłowego ogólnie rozumianego rozwoju.

Inny dokument, jaki tutaj przywołamy, to raport opracowany przez Ericsson, zatytułowany „Opportunities in 5G: The view from eight industries” („Możliwości 5G: z perspektywy ośmiu sektorów”). Prezentuje on spojrzenie na problematykę wpływu rozwoju nowoczesnych technologii z innej perspektywy niż wspomniana wyżej Diagnoza Społeczna. Jest to bowiem globalny raport przygotowany w oparciu opinie ponad 650 specjalistów z całego świata, pełniących funkcje menedżerskie w ośmiu sektorach, w których rozwój technologii 5G może w najbliższej przyszłości przyczynić się do najbardziej istotnych zmian. Te sektory to: sektor motoryzacyjny, usług komunalnych, bezpieczeństwa publicznego, nowoczesny sektor wytwórczy, internet, opieka zdrowotna, usługi finansowe oraz przemysł medialny, w tym produkcja gier.

Większość respondentów raportu postrzega rozwój technologii komunikacyjnych jako szansę, czynnik stymulujący innowacje, podnoszący w konsekwencji jakość oferowanych przez ich firmy produktów czy usług. Przekładać się to będzie oczywiście na komfort i jakość życia klientów, odbiorców do których te produkty i usługi są kierowane. Menedżerowie wskazują na dwie zasadnicze konsekwencje rozwoju technologii 5G pozwalającej na skokowy wzrost możliwości transmisji danych przez sieci mobilne. Pierwsza z nich to przyspieszenie rozwoju i implementacji technologii Internet of Things, czyli Internet Przedmiotów. Dzięki możliwościom komunikacyjnym sieci 5G ta idea właściwie uzyskała możliwość realizacji i zaistnienia. Respondenci raportu Ericssona widzą w rozpowszechnieniu się rozwiązań IoT jeden z głównych motorów napędzających przemiany w swoich sektorach.

Drugim następstwem rozwoju technologii 5G wskazywanym przez ankietowanych menedżerów jest szeroko rozumiana możliwość poprawy  jakości obsługi klienta. Nowe, znacznie większe możliwości komunikacyjne pozwolą lepiej poznać potrzeby klienta, lepiej i bezpiecznie te potrzeby realizować za pomocą spersonalizowanych usług i rozwiązań. Z jednej strony to strategia pozwalająca zbudować lojalność klienta wobec danej firmy czy marki, z drugiej strony klient zyskuje produkt, czy usługę na wyższym poziomie, bardziej dostosowaną do jego potrzeb i preferencji.

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.