Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Strona główna - Gmina w Zasięgu

Komputer? To nie dla mnie!

2 grudnia 2023
Komputer? To nie dla mnie!

Powszechna nauka pisania i czytania to krok milowy na drodze wyrównywania szans, nie tylko edukacyjnych, ale i zawodowych. Podobnie jest z kompetencjami cyfrowymi, których brak skutecznie pozbawia nas możliwości pełnego i swobodnego uczestniczenia w życiu społecznym. Zważywszy na fakt coraz szerszego zastosowania rozwiązań cyfrowych w zakresie usług publicznych, urzędowych, w edukacji i komunikacji, przyswajanie nowych umiejętności wydaje się być koniecznością.

Raport Digital Poland jednoznacznie wskazuje, że Polacy rozumieją, jak duże znaczenie w dzisiejszym świecie mają umiejętności cyfrowe, ale brakuje im informacji, jak z takiej wiedzy mieliby skorzystać czy w którą stronę powinni skierować swoją chęć osobistego i zawodowego rozwoju” – czytamy w publikacji „Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej – poradnik dla liderów i pracowników samorządowych”.

Publikacja Stowarzyszenia Miasta w Internecie, przygotowana w ramach projektu „Gmina w Zasięgu”, podkreśla wagę pozyskiwania nowych kompetencji cyfrowych, jednocześnie zwracając uwagę na konieczność rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, dzięki której możliwy będzie zrównoważony dostęp do Internetu. To kluczowa kwestia w kontekście wyrównywania szans mieszkańców wszystkich obszarów kraju.

„Aby uczestniczyć w epoce wciąż postępującej rewolucji cyfrowej, każdy świadomy obywatel powinien zyskać nowe umiejętności w zakresie wykorzystywania komputerów do wyszukiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do komunikowania się i uczestniczenia w sieciach wzajemnej współpracy za pomocą Internetu. Współczesny obywatel powinien rozumieć, czemu ma nabywać nowe umiejętności i w czym mogą one być mu pomocne. Powinien zrozumieć, że tak jak samochód potrzebuje kół do tego, by działać, tak sieć 5G czy sieć telefoniczna potrzebują stacji bazowych do tego, by przekazywać i odbierać sygnał.”

Konieczność wyrównywania deficytów cyfrowych, zarówno w kwestii infrastruktury, jak i umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych, dostrzega Unia Europejska. W najbliższych latach priorytetem ma być realizacja programu „Europa na miarę ery cyfrowej”. Więcej o tym przeczytacie w naszej publikacji. Cała treść dostępna jest TUTAJ.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.