Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Strona główna - Gmina w Zasięgu

Cyfryzacja dla każdego

16 grudnia 2023
Cyfryzacja dla każdego

Wicepremier Krzysztof Gawkowski został powołany na stanowisko Ministra Cyfryzacji. Nowy szef tego resortu zapowiada starania o dalszy, dynamiczny postęp cyfryzacji kraju i rozwój usług cyfrowych dla każdego obywatela. Jednym z priorytetów ma być praca nad ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Kontynuowane mają być programy rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, ale jednocześnie ważnym elementem będzie walka z patostreamingiem i poprawa bezpieczeństwa najmłodszych w sieci. Kolejne cele, jakie stoją przed resortem w najbliższych latach, to lepszy dostęp do szerokopasmowego internetu, eliminacja tzw. białych plam, a także awans Polski w indeksie gospodarki cyfrowej.

Transformacja cyfrowa to proces, który jest już realizowany. Na poziomie lokalnym wdrażaniem wielu rozwiązań dla mieszkańców zajmują się samorządy. Innowacje obejmują między innymi administrację, służbę zdrowia czy edukację. To na przykład zarządzanie ergonomią miasta, komunikacja z mieszkańcami, a także zapewnienie im bezpieczeństwa oraz rozwój rozwiązań smart city, jak optymalizacja ruchu drogowego czy monitoring zanieczyszczenia powietrza. O tych zagadnieniach szerzej traktuje opracowana w ramach programu „Gmina w Zasięgu” przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie publikacja zatytułowana „Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej – poradnik dla liderów i pracowników samorządowych”:

„Wiele samorządów rozwija samodzielnie i udostępnia mieszkańcom e-usługi publiczne. To właśnie kompleksowa i systemowa transformacja cyfrowa tych procesów zapewni wysoką jakość usług publicznych oraz wzniesie je na wyższy poziom organizacyjnej i technicznej dojrzałości. Z natury rzeczy wymagać ona będzie współpracy między władzami publicznymi rożnych poziomów, a także przyjęcia wspólnych standardów i zaplanowania Architektury Informacyjnej Państwa, która jest tworzona w celu uporządkowania inwestycji w publiczne systemy informatyczne w Polsce”.

„Przełomowym warunkiem oraz czynnikiem realizacji wielkich planów transformacji cyfrowej i rozwoju będzie nowa technologia komunikacji mobilnej – 5G – której upowszechnienia w Polsce należy się spodziewać już w najbliższych latach. Warto przy tym uświadomić sobie, że 5G nie jest tylko nową generacją telefonii komórkowej (zapewniającą wysokiej jakości komunikację między ludźmi), lecz – co nowe – niezbędnym narzędziem wspomagającym na wielką skalę projekty zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców miast i wsi w czasie rzeczywistym. Wbrew obiegowym opiniom, że sieć 5G przyczynia się przede wszystkim do przyspieszenia cyfryzacji w firmach oraz dostępności Internetu w dużych miastach, to właśnie polska wieś może stać się największym beneficjentem inwestycji w technologie nowych generacji”.

Więcej na ten temat można przeczytać w działach „Cyfryzacja samorządu terytorialnego” oraz „Znaczenie 5g – gospodarka, bezpieczeństwo i edukacja” w naszym poradniku. Cały tekst publikacji jest dostępny TUTAJ – zachęcamy do lektury.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.