Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Strona główna - Gmina w Zasięgu

Maszty telefonii komórkowej - czy są bezpieczne dla zdrowia?

13 grudnia 2022
Maszty telefonii komórkowej - czy są bezpieczne dla zdrowia?

Niemal wszyscy korzystają z telefonów komórkowych i internetu. Nadajniki GSM umieszczane są zarówno w dużych miastach, jak i na wsiach, w górach, na wybrzeżu, w okolicach dróg i torów kolejowych. W internecie pojawia się wiele mitów i fake newsów na temat sieci GSM. Czy obawy dotyczące zagrożeń związanych z umieszczaniem masztów telefonii komórkowej są bezzasadne? Jakie są regulacje prawne dotyczące tego tematu?

 

Jak działają maszty telefonii komórkowej?

 

Na początku warto sobie wyjaśnić, czym w ogóle jest stacja bazowa – pojęcie często występuje, gdy omawiany jest wpływ nadajników telefonii komórkowej na zdrowie. Określenie to zostało sformułowane przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny jako zestaw urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz urządzeń towarzyszących, które są niezbędne przy radiokomunikacji. Z racji tego, że połączenie między punktami odbywa się w sposób bezprzewodowy, stacja bazowa musi być wyposażona w antenę lub anteny, które odbierają i nadają sygnał do urządzeń. Sygnał emitowany jest z anteny telefonu komórkowego do stacji bazowej, w której jest on zalogowany. Po przetworzeniu przekazywany jest do sieci szkieletowej łączącej sieci bazowe i wędruje do stacji bazowej sieci użytkownika, z którym się łączymy. Sygnał może przemierzać tysiące kilometrów. Jego nośnikiem jest fala elektromagnetyczna. Całe to działanie wymaga konkretnej infrastruktury.
Według danych portalu Telepolis liczba stacji bazowych obecnie w Polsce wynosi ponad 47 tysięcy i stale wzrasta. Dzięki nim można sprawnie korzystać z usług telekomunikacyjnych. Maszty telefonii komórkowej montowane są na różnych wysokościach. Ich właściwe rozmieszczenie zapewnia dobry zasięg i stabilne połączenie. Przy pomocy portalu si2pem.gov.pl można sprawdzić, jakie stacje bazowe pracują w okolicy i upewnić się, że spełniają wymagane normy.

 

Regulacje prawne dotyczące stacji bazowych

 

W Polsce obowiązują normy PEM takie jak w większości krajów Europy. 1.01. 2020 roku dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego został uregulowany z zaleceniem Rady zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17.12.2019 (Dz.U. poz. 2448) w sprawie dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku. Również potrzebne były zmiany odnośnie do stosowania technik pomiarowych, które są odpowiednie do rozwijającej się technologii. Określone zostały w rozporządzeniu Ministra Klimatu dnia 17.02.2020 (Dz.U. poz. 258).
Poziom PEM nie może przekroczyć 10 W/m2 i podlega regularnym kontrolom ze strony Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Budując nadajnik GSM, należy spełnić szereg norm, ocen i przejść niezbędne kontrole.

 

Szkodliwość anten telekomunikacyjnych i ich wpływ na zdrowie

 

Promieniowanie elektromagnetyczne a zdrowie to kwestie często poruszane przy tematyce budowy nadajników telefonii komórkowej. Takie organizacje zdrowotne jak WHO, Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym, a także Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia stwierdzają brak dostatecznych dowodów, które świadczyłyby o szkodliwości promieniowania niejonizującego przy dopuszczalnych normach.
Serwis Samorządowy PAP na potrzeby kampanii społecznej „5G – Infrastruktura przyszłości” zapytał prof. Andrzeja Krawczyka, który jest specjalistą z zakresu problematyki pól elektromagnetycznych o to, czy maszt GSM ustawiony na dachu, jest bezpieczny dla osób przebywających w budynku. Ekspert rozwiał wątpliwości, wyjaśniając, że emisja fali elektromagnetycznej ma odpowiednią polaryzację, jest równoległa do ziemi, do ziemi dociera szczątkowe promieniowanie, które nie odgrywa żadnej roli.

 

Jaka jest bezpieczna odległość od nadajnika telefonii komórkowej?

 

Osoby, które chcą sprawdzić, czy maszt telefonii komórkowej ma bezpieczną odległość, mogą zgłosić się do Sanepidu. Jest to akredytowane laboratorium i ma pełne uprawnienia do kontrolowania natężenia pola elektromagnetycznego. Odległość masztu telefonii komórkowej od zabudowań musi być odpowiednia, by nie powodować przekroczeń w miejscach dostępnych dla ludzi i zwierząt. Jeśli antena telefonii komórkowej znalazła się w danym miejscu, badania były w normie, inaczej stacja bazowa nie mogłaby zostać uruchomiona.
Więcej informacji dotyczących technicznych aspektów budowy sieci radiowych można znaleźć w specjalnym poradniku, który znajduje się pod linkiem: www.bit.ly/poradnik_liderow

 

Źródła 

1. https://www.gov.pl/web/5g/dopuszczalne-wartosci-pola-elektromagnetycznego-w-polsce

2. https://samorzad.pap.pl/kategoria/telekomunikacja/prof-andrzej-krawczyk-i-marek-lipski-odpowiadali-na-pytania-o-5g-i-pem

3. https://si2pem.gov.pl/stats/

 

 

 

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.