Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Strona główna - Gmina w Zasięgu

Edukacja

„Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla polski w perspektywie 2030 roku”

Transformacja cyfrowa trwa, odbywa się na oczach ludzi i z ich udziałem. Stajemy się częścią procesu, który systematycznie zmienia sposób funkcjonowania człowieka i podejście do wielu codziennie podejmowanych działań. W publikacji dokonano oceny polskiego systemu edukacji w kontekście realizacji zadań edukacyjnych, w tym tych, ukierunkowanych na kształcenie kompetencji przyszłości. Jak wynika z analizy prezentowanego materiału mimo, iż system oświaty wyposaża swoje placówki w narzędzia umożliwiające kształtowanie umiejętności kluczowych w przyszłości, proces edukacji wciąż opiera się na tradycyjnym sposobie przekazu wiedzy. Autorzy publikacji podkreślają konieczność podjęcia działań zmierzających do przełamania utartych reguł i wprowadzenia gruntownych zmian. Odpowiednio zastosowane innowacje mogą przynieść wiele korzyści i zmienić obraz polskiej edukacji i kompetencji cyfrowych Polaków, które na tle krajów rozwiniętych znacząco odbiegają od średniej. W publikacji dokonano również prezentacji piętnastu zaleceń/postulatów skierowanych do konkretnych instytucji i władz, które konkretyzują potrzeby w zakresie konkretnych działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych niezwykle istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju, uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców, pracowników, a także największej w Europie grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym – osób generacji 50+.

 

Link do publikacji

 

 

Edukacja
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.