Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia
Strona główna - Gmina w Zasięgu

Bezpieczny mieszkaniec - naprawmy to

Każdy człowiek chce czuć się bezpieczny, jest to podstawowa potrzeba człowieka. Brak poczucia bezpieczeństwa może mieć destrukcyjny wpływ na poprawne funkcjonowanie każdej społeczności.

Ideałem byłoby więc usunięcie z otoczenia człowieka wszelkich zagrożeń, jakie mogą zaburzać jego poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście nie jest to możliwe, realne jest jedynie minimalizowanie zagrożeń. Nie mniej ważne jest ich rzetelne zidentyfikowanie i przekazanie tej informacji w sposób czytelny całemu społeczeństwu, a szczególnie społecznościom lokalnym. Jedną z form prezentacji takiej informacji jest tak zwana mapa zagrożeń bezpieczeństwa.

Pod adresem https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html znajdziemy aktualną Krajową Mapę Zagrożeń. Powstaje ona w oparciu następujące źródła:

  • informacje z policyjnych systemów informatycznych,
  • informacje pochodzące od społeczeństwa, pozyskane na przykład bezpośrednio od obywateli, od przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przekazane podczas debat społecznych itp.,
  •  informacje za pośrednictwem internetowych narzędzi wymiany informacji.

Wybór źródeł pokazuje, że mapa przedstawiać będzie zarówno bezpośrednio wystąpienie na danych obszarze wybranych rodzajów przestępstw, jak i prezentować potencjalne lub nawet teoretyczne zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu lokalnych mieszkańców zmniejszają ich poczucie bezpieczeństwa.

Mapy zagrożeń należy są również elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, opartego na partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalizacji rozdysponowania zasobów sprzętowo-kadrowych służb.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.